4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-46. Schéma odrazového mikroskopu, vlevo s reflektorem ze skleněné destičky, vpravo s prizmatem. 1 - okulár, 2 - analyzátor, 3 - clona zorného pole, 4 - polarizátor, 5 - aperturní clona, 6 - zdroj světla, 7 - objektiv, 8 - pracovní vzdálenost, 9 - vzorek, 10 - stolek mikroskopu, 11 - skleněná destička, 12 - prizma (podle Kašpar, 1988).