4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-6. Světelný paprsek vstupuje do jednoosého minerálu ve směru, který není paralelní s optickou osou. Přitom dochází k jeho rozdělení na paprsek řádný (o) a mimořádný (e). Oba paprsky jsou navzájem kolmo polarizované, mají různou rychlost a různé indexy světelného lomu pro dané prostředí (podle Tilley, 2000). Zde příklad kalcitu.