4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-7. Základní názvosloví dvojosých minerálů. O1 a O2 je značení optických os, které definují rovinu optických os. Ostrý úhel mezi optickými osami půlí ostrá středná, tupý úhel půlí tupá středná. Na rovinu optických os je kolmá optická normála, v jejímž směru vždy leží index b. Úhel mezi optickými osami je úhel optických os a značí se 2V (podle Hejtman a Konta, 1959).