4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-8. Dělení dvojosých minerálů podle jejich charakteru. Opticky pozitivní jsou všechny minerály, jejichž ostrou střednou tvoří index g (levá část obrázku), opticky negativní jsou minerály, jejichž ostrou střednou tvoří index b (pravá část obrázku), podle Pichler a Schmitt-Riegraf (1997). O.A. je optická osa a A.E. je rovina optických os.