4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-9. Optický charakter u jednoosých a dvojosých minerálů. Zmenšuje-li se úhel optických os a ostrou střednou tvoří index g, je minerál opticky pozitivní. V extrémním případě obě osy vzájemně splynou a vznikne jednoosý minerál, kdy ve směru optické osy je větší index lomu g a jeho charakter bude opět pozitivní. Podle Hejtman, Konta (1959).