4.3. Optické vlastnosti

Úhel zhášení

U šikmo zhášejících minerálů lze stanovit úhel zhášení j, tj. odchylka polohy zhášení od roviny polarizátoru. Maximální úhel zhášení měříme vždy vzhledem k určité krystalografické ose (např. a/z) a je pro řadu minerálů důležitou určovací veličinou. Úhel zhášení se udává menší než 45°, jinak měříme úhel doplňkový. Obrázek podle Hejtman, Konta (1959).

Měříme-li úhel zhášení určitého minerálu, je třeba provést měření na více jedincích a jako směrodatnou bereme hodnotu nejvyšší.