4.3. Optické vlastnosti

Preparáty pro pozorování v polarizačním mikroskopu

Při pozorování v procházejícím světle se používají dva typy preparátů. Prvním jsou úlomky nebo hrubý prášek minerálu, který se položí na podložní sklíčko a zakápne vhodnou imersní kapalinou. Příprava takového preparátu je snadná a rychlá, většina optických charakteristik ale při pozorování kolísá s měnící se velikostí zrn.

Nejčastěji se používají výbrusové preparáty, tzv. výbrusy. Z minerálu nebo horniny se vyřízne tenká destička a speciální pryskyřicí (dříve kanadským balzámem) se přilepí na podložní sklíčko. Potom se destička zbrousí na tloušťku 0,03 mm, takže minerály mají při pozorování vždy stejnou hodnotu dvojlomu (v závislosti na orientaci) nebo stejně zřetelný pleochroismus. Destička se vyleští a vznikne tzv. leštěný výbrus nebo se překryje krycím sklíčkem, tzv. zakrytý výbrus.