4.4. Barva a lesk

Posuzování barvy minerálu

Samotné vnímání barvy je komplikovaný proces, na který mají vliv tři hlavní faktory:

Ve většině případů jsou lidé s normálním zrakem schopni se domluvit na relativní charakteristice barvy minerálu tak, aby ji bylo možné použít jako identifikačního znaku při poznávání minerálů.

Obrázek 1. Spektrální charakteristiky některých typů světel ve viditelné oblasti (podle Fraser et al., 2003).

Obrázek 2. Spektrální charakteristiky, které vyzařují objekty různých barev (podle Fraser et al., 2003).

Obrázek 3. Interakce dopadajících fotonů s povrchovou vrstvou minerálu (podle Fraser et al., 2003).