4.4. Barva a lesk

Subtraktivní barvy

Model je založen na odečítání (filtrování) určitých vlnových délek z bílého světla. Při odečtení všech složek dostáváme černou barvu. Základními barvami jsou cyan (azurová), magenta (purpurová) a yellow (žlutá). Celý model se označuje jako CMY nebo častěji CMYK (K je symbol pro černou). Tento systém je využíván např. u barevných tiskáren.

Systém RGB a CMYK jsou vzájemně doplňkové. Azurová barva filtruje červenou a propouští modrou a zelenou, purpurová filtruje zelenou a propouští modrou a červenou a žlutá filtruje modrou a propouští červenou a zelenou.

Aditivní systém barev RGB (vlevo) a subtraktivní systém barev CMYK (vpravo), podle Fraser et al. (2003).