4.4. Barva a lesk

Obrázek 44-3. Závislost intenzity rozptylu světla na poměru velikosti rozptylující částice a vlnové délky dopadajícího světla. Podle Tilley, 2000.

závislost rozptylu světla na velikosti částic