4.4. Barva a lesk

Obrázek 44-7. Vakance ve struktuře fluoritu je zaplněna volným elektronem, který kompenzuje chybějící náboj. Elektron potom působí jako barevné centrum. Podle Klein, Hurlbut (1993).

vakance ve fluoritu