4.4. Barva a lesk

Obrázek 44-8. Normální struktura křemene s vyznačeným elektronovým párem (varianta a). Při substituci hliníku za křemík vstupuje do struktury atom vodíku, aby byla zachována nábojová neutralita. Gama záření vypudí z elektronového páru mezi hliníkem a kyslíkem jeden elektron a vznikne barevné centrum, která způsobuje zabarvení záhnědy (varianta b). Podle Klein, Hurlbut (1993).

příčina zbarvení záhnědy