4.4. Barva a lesk

Obrázek 44-9. Absorpční spektrum olivínu, almandinu a chrysoberylu v širokém intervalu vlnových délek i mimo viditelnou oblast. Podle Klein, Hurlbut (1993).

absorbční spektra