4.4. Barva a lesk

Odražené světlo

Je-li povrch minerálu hladký (krystalová plocha) označujeme odraz světla jako „zrcadlový“. Na nepravidelné ploše je odraz světla difusní. Lesk povrchu je možné vyjádřit v relativní škále, viz kapitola 4.4.2.