4.5. Luminiscence

Obrázek 45-1. Při ozařování zrn scheelitu UV zářením vzniká luminiscenční záření světle modré barvy a všechna zrna scheelitu ve vzorku se zvýrazní.

obrázek 45-1 fluorescence scheelitu