4.7. Elektrické vlastnosti

Obrázek 47-1. Uspořádání energetických hladin valenční vrstvy a vodivostního pásu u izolantů (vpravo) a vodičů (vlevo a uprostřed), podle Kratochvíl, Jenšovský (1987).

schéma vodivostních pásů izolantů a vodičů