4.8. Magnetické vlastnosti

Obrázek 48-1. Uspořádání domén ve feromagnetické látce - vlevo za normálního stavu, vpravo při vložení do magnetického pole. Podle Klein, Hurlbut  (1993).

uspořádání domén ve feromagnetické látce