5.1. Metody výzkumu chemického složení minerálů

Obrázek 51-1. Primární záření vychází ze zdroje a prochází plamenem, ve kterém je atomizován vzorek. Čím větší je zastouení analyzovaného prvku, tím více je primární záření absorbováno a tento úbytek je zaznamenán za spektrometrem na detekčním zařízení. Podle Němcová, Čermáková, Rychlovský (1997).

princip atomové absorpční spektrometrie