5.1. Metody výzkumu chemického složení minerálů

Obrázek 51-3. Z emisního rentgenového spektra jsme schopni analyzovat prvky, které jsou ve vzorku přítomny a to podle detekovaných vlnových délek (resp. energií) fluorescenčního záření. Množství prvku ve vzorku jsme schopni stanovit na základě intenzit detekovaného záření v porovnání s vhodným standardem. Podle Klein, Hurlbut (1993).

emisní rentgenové spektrum