5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-1. Tvar rentgenového spojitého (bílého) spektra vybuzeného na wolframové anodě při různém zatížení VN generátoru. Podle Krause (1985).

spojité rentgenové spektrum