5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-2. Kompletní rentgenové spektrum složené ze spojitého a charakteristického záření. Intenzita spojité části závisí na podmínkách buzení (kV), vlnové délky charakteristických čar závisí na materiálu anody (zde Cu). Podle Jenkins, Snyder (1996).

spojité a charakteristické RTG spektrum