5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-5. Difraktované záření leží na povrchu tzv. Laueho kužele. Zde vyznačeny dva kužele, které vznikly při difrakci na atomových osnovách s periodou identity a a b. Směr difraktovaného záření bude definován průnikem obou kuželů. V reálné trojrozměrné struktuře hledáme průnik tří kuželů, takže směr difraktovaného záření je jedinečný pro daný úhel dopadu a vlnovou délku primárního rentgenového záření. Podle Valvoda, Polcarová, Lukáč (1992).

difrakce Laueho kužele