5.2. Metody výzkumu struktur minerálů

Obrázek 52-9. V mezinárodní databázi JCPDF najdeme karty desítek tisíc standardů krystalických fází (minerály, anorganické i organické sloučeniny), které můžeme porovnávat s reálnými vzorky. V každé kartě je řada strukturních informací o dané fázi, včetně souboru d-hodnot a jim odpovídajících intenzit, který je charakteristický pro každou fázi.

standardní karta andalusitu z databáze PDF