6.1. Stabilita systému

Obrázek 61-1. Pojmy vztahující se ke stabilitě systému. Na obrázku vlevo je kvádr v nestabilním stavu, kdy sebemenší impuls změní jeho potenciální energii (výšku těžiště nad podložkou). Prostřední obrázek ukazuje systém v metastabilním stavu, kdy síla vedoucí ke snížení potenciální energie musí být značná. Vpravo je pak systém stabilní - s nejnižší potenciální energií. Podle Klein, Hurlbut (1993).

nestabilní, metastabilní a stabilní stav systému