6.3. Gibbsova funkce

Obrázek 63-1. Přímka fázového rozhraní je definována směrnicí, kterou lze spočítat z rovnováhy mezi kalcitem a aragonitem. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázové rozhraní aragonit - kalcit