6.3. Gibbsova funkce

Obrázek 63-1. Z reakce mezi kalcitem a aragonitem (polymorfní přeměna) lze pomocí Gibbsovy funkce reakce stanovit fázové rozhraní obou fází (čárkovaná linie). Ve fázovém diagramu jsou jasně definována pole stability obou fází vzhledem k teplotě a tlaku. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram kalcit-aragonit