6.4. Fázové pravidlo

Obrázek 64-1. Fázový diagram pro tři polymorfní modifikace andaluzit - sillimanit - kyanit, jejichž složení lze vyjádřit jedinou složkou. V červeném bodě A má systém dva stupně volnosti a stabilní bude sillimanit. V modrém bodě B má systém jeden stupeň volnosti a stabilní bude rovnováha mezi kyanitem a sillimanitem. Bude-li systém vykazovat teplotu a tlak odpovídající zelenému bodu C, nebude mít systém řádný stupeň volnosti a stabilní bude rovnováha všech tří fází. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro minerály Al2SiO5