6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-3. Fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci a rovnovážné tání izomorfně mísitelných fází v olivínové řadě (forsterit - fayalit). Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro rovnovážné tání v olivínové řadě