6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-5. Fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci s eutektickou reakcí dvou nemísitelných pevných fází. Křivka likvidu má dvě části, které se stýkají v eutektiku. Podle Rieder, Povondra (1997).

fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci s eutektickou reakcí