6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-6. Fázový diagram pro rovnovážnou krystalizaci s eutektickou reakcí dvou nemísitelných pevných fází v systému albit - cristobalit. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram s eutektickou reakcí pro systém albit-crystobalit