6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-7. Příklad trojrozměrného fázového diagramu pro systém živců (ortoklas - albit - anortit). Podle Klein, Hurlbut (1993).

trojrozměrný fázový diagram pro živce