6.5. Fázové diagramy

Obrázek 65-8. Příklad trojúhelníkového fázového diagramu pro systém živců, kde jsou vyznačeny oblasti izomorfní mísitelnosti při definovaných teplotách. Podle Klein, Hurlbut (1993).

trojúhelníkový fázový diagram pro systém živců