7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-1. Schéma struktury minerálů skupiny epidotu (klinozoisit) v řezu přibližně (110). Vyznačeny jsou jednotlivé tetraedry SiO4 (červené) i skupiny dvojitých tetraedrů Si2O7 , koordinační polyedry hliníku (pozice M1 - M3) a vápníku (pozice A1, A2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

koordinační polyedry ve struktuře klinozoisitu

Schematické znázornění struktury klinozoisitu. Oktaedry hliníku (zelené) tvoří hranou propojené řetězce ve směru osy b. Řez přibližně podle (110). 

 řetězení oktaedrů Al ve struktuře

Struktura klinozoisitu, řez (010). Znázorněny jsou izolované tetraedry i skupiny tetraedrů Si a oktaedry Al. Vyznačena je základní buňka.

uspořádání struktury klinozoistitu v řezu (010)