7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-10. Schéma struktury allanitu v řezu (010). Vyznačeny jsou jednotlivé tetraedry SiO4 i skupiny dvojitých tetraedrů Si2O7 a koordinační polyedry hliníku (pozice M1 - M3). Distribuce Ca a prvků vzácných zemin (zde Ce) je pravidelná do strukturních pozic A1 a A2. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

Struktura allanitu - řez (010)

Schematické znázornění struktury allanitu. Oktaedry hliníku tvoří hranou propojené řetězce ve směru osy b, Ca a Ce obsazují jednotlivé pozice typu A. Řez podle (001). Vyznačena je základní buňka.

 řetězce oktaedrů Al ve struktuře allanitu - řez (001)