7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-12. Černé, smolně lesklé, hypautomorfně omezené zrno allanitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

černé zrno allanitu