7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-13. Schéma struktury zoisitu v řezu přibližně (110). Vyznačeny jsou jednotlivé tetraedry SiO4 i skupiny dvojitých tetraedrů Si2O7 a koordinační polyedry hliníku (zelené). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce struktury zoisitu

Schematické znázornění struktury zoisitu. Uspořádání tetraedrických skupin, oktaedrů Al (zelené) a polyedrů Ca (modré). Řez podle (010). Vyznačena je základní buňka.

uspořádání polyedrů ve struktuře zoisitu v řezu (010)

Struktura zoisitu v řezu (001). Vyznačeny jsou jednotlivé koordinační polyedry.

pohled na strukturu zoisitu v řezu (001)