7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-14. Práškový RTG difrakční záznam zoisitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam zoisitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin zoisitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,090 12,70 40 2   0   0
6,290 16,35 10 2   0   1
5,010 20,57 30 0   0   2
4,670 22,09 15 1   1   1
4,030 25,65 50 4   0   0
3,758 27,54 10 4   0   1
3,646 28,40 15 1   1   2
3,609 28,70 15 3   1   1
3,269 31,76 15 4   1   0
3,149 33,00 15 4   0   2
3,111 33,42 15 4   1   1
3,104 33,50 30 2   0   3
3,068 33,90 30 3   1   2
2,874 36,27 65 0   1   3
2,834 36,80 10 1   1   3
2,790 37,40 30 0   2   0
2,720 38,40 10 5   0   2
2,708 38,58 10 2   1   3
2,693 38,80 100 5   1   1
2,653 39,41 10 1   2   1
2,639 39,63 30 2   2   0
2,536 41,31 10 3   1   3
2,516 41,65 5 0   0   4
2,487 42,16 15 1   0   4
2,410 43,57 15 1   2   2
2,337 45,01 20 2   2   2
2,280 46,20 10 3   0   4
2,101 50,40 20 6   0   3
2,066 51,31 20 5   2   1
2,019 52,60 35 8   0   0
1,984 53,60 20 5   0   4
1,618 67,12 20 9   1   2
1,601 67,93 35 3   0   6
1,596 68,17 30 2   3   3
1,541 70,97 20 3   1   6