7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-17. Schéma struktury vesuviánu v řezu (100). Vyznačeny jsou jednotlivé tetraedry SiO4 i skupiny dvojitých tetraedrů Si2O7 a koordinační oktaedry hliníku a koordinační polyedry vápníku. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

Komplikované uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře vesuviánu

Schematické znázornění struktury vesuviánu. Uspořádání tetraedrických skupin a oktaedrů Al. Atomy Ca jsou uspořádány s tetragonální symetrií. Řez podle (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura vesuviánu v řezu (001)