7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-19. Jednoduché, dokonale vyvinuté krystaly vesuviánu. Krystalové tvary a = {100}, c = {001}, m = {110}, p = {111}. Podle Ježka (1932).

jednoduché krystaly vesuviánu