7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-21. Světle hnědý, stébelnatý agregát vesuviánu (Borový vrch u Žulové).

stébelnatý agregát hnědého vesuviánu