7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-22. Zelenohnědý, dokonale omezený krystal vesuviánu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystal vesuviánu