7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-23. Schéma struktury hemimorfitu v řezu (001). Vyznačeny jsou jednotlivé tetraedry SiO4 i skupiny dvojitých tetraedrů Si2O7 (červená barva) a koordinační tetraedry Zn. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura hemimorfitu v rovině (001)

Uspořádání atomů v základní buňce struktury hemimorfitu. Směr přibližně [110]. Vyznačena je základní buňka.

uspořádání atomů v základní buňce hemimorfitu