7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-24. Práškový RTG difrakční záznam hemimorfitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam hemimorfitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin hemimorfitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,600 15,58 86 1   1   0
5,360 19,21 55 0   2   0
4,620 22,33 41 0   1   1
4,180 24,71 38 2   0   0
3,296 31,49 73 2   2   0
3,288 31,57 75 1   3   0
3,104 33,50 100 2   1   1
2,929 35,56 40 0   3   1
2,698 38,72 10 3   1   0
2,679 39,01 7 0   4   0
2,559 40,92 51 0   0   2
2,450 42,83 32 3   0   1
2,400 43,76 54 2   3   1
2,309 45,58 3 0   2   2
2,284 46,11 2 1   4   1
2,229 47,32 11 3   2   1
2,198 48,03 19 3   3   0
2,183 48,38 16 2   0   2
2,092 50,63 10 4   0   0
2,077 51,02 1 1   5   0
2,020 52,57 13 1   3   2
1,977 53,80 2 0   5   1
1,857 57,59 4 3   1   2
1,851 57,79 7 0   4   2
1,808 59,30 17 3   4   1
1,786 60,11 16 0   6   0
1,702 63,41 6 4   3   1
1,699 63,54 4 3   5   0
1,693 63,79 4 2   4   2
1,686 64,08 3 0   1   3
1,668 64,86 10 3   3   2
1,654 65,48 6 5   1   0
1,650 65,65 8 4   4   0
1,644 65,92 4 2   6   0
1,620 67,03 3 4   0   2
1,590 68,47 3 5   0   1
1,563 69,82 8 2   1   3
1,540 71,02 6 0   3   3