7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-25. Dokonale vyvinuté různopolární krystaly hemimorfitu.. Krystalové tvary b = {010}, c = {001}, m = {110}, t = {101}, v = {11-1}. Podle Ježka (1932).

různopolární vývin krystalů hemimorfitu