7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-26. Dokonale vyvinuté dvojče hemimorfitu podle (001). Krystalové tvary b = {010}, c = {001}, m = {110}, t = {101}, v = {11-1}. Podle Ježka (1932).

dvojče hemimorfitu