7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-27. Radiálně paprsčitý agregát stébel bílého hemimorfitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

radiálně paprsčitý bílý hemimorfit