7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-28. Schéma struktury melilitu (ackermanitu) v řezu (001). Poloha skupin dvojitých tetraedrů Si2O7 a ostatních koordinačních polyedrů. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura ackermanitu podle (001)

Uspořádání atomů ve struktuře ackermanitu v řezu (100). Koordinační polyedry Ca tvoří vrstvy, které se střídají s vrstvami sestavenými ze skupin tetraedrů Si a tetraedrů Mg. Vyznačena je základní buňka.

vrstvení ve struktuře ackermanitu

Uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře gehlenitu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka,

struktura gehlenitu v řezu (001)