7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-29. Práškový RTG difrakční záznam ackermanitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam ackermanitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin ackermanitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,538 18,59 9 1   1   0
5,010 20,57 2 0   0   1
4,222 24,47 7 1   0   1
3,917 26,40 4 2   0   0
3,716 27,86 12 1   1   1
3,504 29,58 5 2   1   0
3,087 33,69 23 2   0   1
2,872 36,29 100 2   1   1
2,771 37,66 4 2   2   0
2,505 41,85 4 0   0   2
2,478 42,32 15 3   1   0
2,425 43,30 7 2   2   1
2,386 44,04 8 1   0   2
2,316 45,43 9 3   0   1
2,282 46,15 3 1   1   2
2,221 47,50 1 3   1   1
2,172 48,63 1 3   2   0
2,110 50,17 1 2   0   2
2,037 52,09 13 2   1   2
1,993 53,34 2 3   2   1
1,958 54,36 6 4   0   0
1,900 56,15 6 4   1   0
1,857 57,58 5 2   2   2
1,846 57,96 9 3   3   0
1,824 58,74 1 4   0   1
1,808 59,32 1 3   0   2
1,776 60,47 10 4   1   1
1,761 61,06 20 3   1   2
1,752 61,41 8 4   2   0
1,733 62,16 3 3   3   1
1,669 64,82 2 0   0   3
1,653 65,52 1 4   2   1
1,641 66,06 2 3   2   2
1,633 66,45 1 1   0   3
1,598 68,08 2 1   1   3
1,542 70,91 1 4   0   2