7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-30. Práškový RTG difrakční záznam gehlenitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam gehlenitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin gehlenitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,433 18,95 4 1   1   0
5,069 20,33 3 0   0   1
4,231 24,41 2 1   0   1
3,842 26,93 1 2   0   0
3,707 27,93 15 1   1   1
3,437 30,17 2 2   1   0
3,063 33,96 21 2   0   1
2,845 36,66 100 2   1   1
2,718 38,43 5 2   2   0
2,534 41,34 4 0   0   2
2,431 43,19 17 3   1   0
2,407 43,63 11 1   0   2
2,394 43,87 12 2   2   1
2,297 45,84 7 1   1   2
2,287 46,05 11 3   0   1
2,192 48,17 2 3   1   1
2,115 50,03 1 2   0   2
2,040 52,02 9 2   1   2
1,965 54,15 2 3   2   1
1,921 55,49 8 4   0   0
1,864 57,35 4 4   1   0
1,853 57,71 2 2   2   2
1,812 59,18 8 3   3   0
1,796 59,73 1 4   0   1
1,754 61,32 25 3   1   2
1,749 61,50 17 4   1   1
1,719 62,73 6 4   2   0
1,706 63,25 3 3   3   1
1,689 63,95 1 0   0   3
1,650 65,66 1 1   0   3
1,631 66,50 2 3   2   2
1,627 66,70 2 4   2   1
1,613 67,36 2 1   1   3
1,546 70,69 1 2   0   3