7.10. Sorosilikáty

Obrázek 710-8. Jemnozenný agregát epidotu na puklinách granodioritu, místy tvoří tektonické zrcadlo (granodiorit, Blansko).

epidot na puklinách granodioritu